Operacijo KULPosočje sofinancirata Republika SLovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obodbju 2014-2020, prednostne naložne: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zanesljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   

Rokodelstvo in tradicionalne obrti

Trajanje usposabljanja: 40 ur

Termini za usposabljanje rokodelstvo in tradicionalne obrti : od 8. 4. do 15. 6. 2022

V sklopu usposabljanj s področja rokodelstva in tradicionalnih obrti bodo usposabljanja razdeljena na tri področja. Dve področji pokrivata obdelovanje naravnih materialov – gline in volne, medtem, ko se bomo v tretjem področju ukvarjali z reciklažo oz. ponovno uporabo.

ALENKA GOLOLIČIČ: OBDELOVANJE GLINE – MALA ŠOLA KERAMIKE
Prvi termin: petek, 8. 4. 2022, ob 17.00
Lokacija: Galerija SDK, Tolmin
Za sledeče termine, se dogovorimo na prvem srečanju!
(20ur)

Od nekdaj je človek zemljino gnetel in iz nje različne predmete stvarjal. Paleolitske Venere (25.000 pr.n.št.) nam še danes burijo domišljijo. Keramika je večna- prastaro najdemo pri arheoloških izkopavanjih, sodobno pa v vsakem kotičku našega doma. Na delavnici bomo iz gline izdelali v treh osnovnih tehnikah dekorativne in uporabne predmete.

Program:

  • Uvodni teoretični del o glini kot materiji, njenem nastanku, sestavi in uporabnosti.
  • Priprava gline in predstavitev osnovnih tehnik izdelave: oblikovanje iz polnega volumna, gradnja s kačicami, oblikovanje z valjanimi ploščami.
  • Izdelava in krašenje z različnimi dekorativnimi prijemi: aplikacija, perforacija, sgrafitto, engoba, poliranje.
  • Uporaba lokalnih glin za dekoracijo. Pravila sušenja in žganja izdelkov. Predstavitev različnih načinov žganja. Žganje v električni peči.
VESNA CRNOBRNJA VESIĆ: OBDELOVANJE VOLNE – MALA ŠOLA FILCANJA
TERMINI URE (skupaj 20 ur)
Petek, 6. 5.17.00
Petek, 13. 5.16.00
Sobota, 14. 5.9.00
Nedelja, 15. 5.9.00
LOKACIJAGalerija SDK Tolmin

Uvodni del: Volna je zelo razširjen naravni material, s precej razvejano uporabno vrednostjo. V okviru našega usposabljanja s področja volne, se bomo osredotočili na t.i. polstenje/ filcanje volne – tehniko, ki so jo poznali že v prazgodovini.
Teoretični del je namenjen spoznavanju volne ter njeno široko uporabnost ter različne načine obdelovanja tako za praktično, kot tudi umetniško uporabo.
V praksi se bomo lotili dveh tehnik in sicer mokrega in suhega filcanja. V praktičnem delu boste delali na lastnem izdelku.


Program:

  • spoznavanje volne in njene široke uporabnosti
  • tehnike in tehnologija obdelave volne v sodobni ter tradicionalni rabi
  • primeri uporabe volne ter orodja potrebna za obdelavo volne
  • priprava materiala in orodij za obdelovanje volne
  • praktični prikaz tehnik obdelovanja volne ter izdelovanje lastnega izdelka