Operacijo KULPosočje sofinancirata Republika SLovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obodbju 2014-2020, prednostne naložne: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zanesljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   

Promocija in digitalizacija kulture

Trajanje usposabljanja: 40 ur
Termin usposabljanja: od 15. 6. do 14. 10. 2022

40-urno usposabljanje s področja promocije in digitalizacije je namenjeno spoznavanju z digitalnimi prijemi in orodji, ki so potrebni pri promoviranju produktov, izdelkov ter uslug. Promocija je nujno potrebna pri zagotavljanju lastne ustvarjalne ‘vidnosti’ oz. prisotnosti na trgu. V sodobnih časih se je večina promocije preselila v digitalen oz. virtualen svet. V procesu usposabljanja se bomo v teoriji in praksi soočili z možnostmi, ki nam jih nudijo različne spletne platforme in družabna omrežja in kolikšen je njihov pomen za promocijo.

Program usposabljanj:

  • Odnosi z javnostmi za NVO v kulturi
  • Komunikacija na socialnih omrežjih v teoriji in praksi
  • Gremo na internete!” Komunikacija kulturnih organizacij na spletu 
  • Na “TI” z občinstvom
  • Koncept in izvedba učinkovitih AV kampanj za ustvarjalce v kulturi
Tjaša Pureber: ODNOSI Z JAVNOSTMI ZA NVO V KULTURI
Sreda, 15. 6. 2022, ob 16.00 (6 šolskih ur)
XCenter, Nova Gorica in preko ZOOM-a.

Ključen element uspešnosti vašega kulturnega udejstvovanja je vzdrževanje stikov in informiranje različnih javnosti – od splošne javnosti, ciljnih skupin, strokovne javnosti in medijev. Skozi modul se boste v teoriji in praksi seznanili z orodji in zakonitostmi odnosov z javnostmi v polju kulture. S prenašanjem konkretnih izkušenj in znanj se bomo posvetili uspešni komunikaciji z mediji: od priprav medijskih sporočil, organiziranje komunikacije, do spremljanja učinkov komuniciranja. Pogovarjali se bomo o komunikacijskih načrtih, izbiri ustreznih metod komuniciranja, oblikovanja sporočil in gradnje zgodb. Komuniciranje bomo preučevali kot enega izmed osrednjih elementov gradnje uspešnih nevladniških zgodb. 


Tjaša Pureber je komunikatorka v kulturi, strokovnjakinja za kulturne politike, publicistka in politologinja. Vrsto let je delovala v novinarstvu, kjer je poročala predvsem o notranji politiki, pozneje pa je delovala v vsebinski mreži nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi Asociacija. Bila je vodja odnosov z javnostmi v društvu Mestu žensk, trenutno je vodja odnosov z javnostmi Gledališča Glej. Sodeluje s številnimi organizacijami v kulturi. (Bila) je članica vrste komisij in strokovnih skupin na Ministrstvu za kulturo in Mestni občini Ljubljana. 

Jan Drozg: KOMUNIKACIJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH V TEORIJI IN PRAKSI
Četrtek, 23. 6. 2022, ob 16.00 (8 šolskih ur)
XCenter, Nova Gorica in preko ZOOM-a.

Seznanili se bomo z lastnostmi in posebnostmi različnih socialnih omrežij, njihovimi prednostmi in slabostmi, pomembnejšimi statistikami ter aktualnimi in prihajajočimi trendi. Skozi primere dobrih in slabih praks bomo podrobno spoznali specifike formatov za posamezna socialna omrežja ter orodja za načrtovanje in ustvarjanje objav na različnih napravah. V skupinskem ali individualnem praktičnem delu bomo pripeljali komunikacijo festivalskega dogodka od izhodiščne točke do celostnega načrta in izvedbe. Ob predstavitvah bomo analizirali rezultate praktičnega dela. Modul je namenjen temeljiti seznanitvi s praktično rabo spletnih omrežij.


Jan Drozg je strokovnjak za komuniciranje, producent dogodkov in ustvarjalec video vsebin, ki že desetletje redno sodeluje s številnimi kulturnimi organizacijami. Je dolgoletni urednik socialnih omrežij in video vsebin ljubljanskega mestnega kina Kinodvor, vodja za stike z javnostjo pri Laboratoriju za znanost in umetnost Ljudmila ter del programske in komunikacijske ekipe kluba Channel Zero. Projektno pogosto sodeluje s filmskimi festivali (Festival slovenskega filma, Festival kratkega filma FeKK, Festival žanrskega filma Kurja Polt) ter Radiem Študent, kjer je pogosto tudi v vlogi avtorja pogovornih in glasbenih oddaj.

Zala Velkavrh: NA “TI” Z OBČINSTVOM
Sreda, 21. 9. 2022, ob 16.00 (6 šolskih ur)
V živo: XCenter, Nova Gorica in preko ZOOM-a.

Zakaj “splošna javnost” ne obstaja? Kdo je že del naše publike in kdo bi še moral biti? Kako se vživeti v kožo uporabnikov? Kje in kako komunicirati z njimi, da sporočila ne pristanejo v spamu? Kako razvijati nove dogodke in nove programe? Kako poiskati in obdržati občinstvo z minimalnimi sredstvi? Kdaj je čas za repozicioniranje? Na delavnici bomo govorili o marketinški teoriji in praksi v kulturi, o iskanju, poznavanju in vzdrževanju odnosov z občinstvom in o tem, kako lahko poznavanje občinstva in razumevanje osnovnih trendov in zakonitosti posameznih kanalov pomaga pri boljši komunikaciji, bolj obiskanih dogodkih in pri ustvarjanju novih priložnosti.


Zala Velkavrh je diplomirana komunikologinja in magistra sociologije. Je članica neprofitnega urbanističnega studia prostoRož, kjer od l. 2012 deluje kot vodja projektov in vodja komunikacij. V prostem času kot urednica, tekstopiska in komunikacijska svetovalka sodeluje z nevladnimi organizacijami, institucijami in podjetji s področja arhitekture in oblikovanja.

Rok Avbar: “GREMO NA INTERNET!” KOMUNIKACIJA KULTURNIH ORGANIZACIJ NA SPLETU
Petek, 7. 10. 2022, ob 16.00 (7 šolskih ur)
Kolodvorska pot 8, Nova Gorica in preko ZOOM-a

Za mnoge kulturne organizacije in organizatorje kulturnih dogodkov predstavlja komuniciranje na spletu najlažji in finančno najugodnejši način promocije. Kako pristopiti k celostnemu komuniciranju na spletu, kako razvijati odnos s svojimi sledilci in vzpostavljati nove skupnosti, kje in kako sploh začeti? Skupaj z udeleženci bomo pregledali primere dobrih praks komuniciranja kulturnih organizacij, pogledali “kikse”, ki bi se jim lahko izvajalec delavnice v preteklosti izognil, se malo poglobili v teorijo ter iskali odgovore na vprašanja in zaplete, s katerimi se pri svojem delu srečujejo udeleženke. Gremo na internete!


Rok Avbar se v vlogi vodje odnosov z javnostmi, tako analognih kot digitalnih, preverja zadnje desetletje. Sodeloval je z Gledališčem Glej, Mestom žensk, Kulturnikom in Culture.si, Centrom nevladnih organizacij Slovenije – CNVOS, med leti 2016 in 2022 pa je bdel nad komuniciranjem javnega zavoda Kino Šiška. Od letošnjega februarja sodeluje z evropsko kulturno mrežo European Dancehouse Network kot Communication and Dissemination Officer.

Jure Lavrin: KONCEPT IN IZVEDBA UČINKOVITIH AV KAMPANJ ZA USTVARJALCE V KULTURI
Četrtek, 13. 10. 2022, ob 16.00 in petek, 14. 10. 2022, ob 16.00 (2-krat po 7 šolskih ur)
XCenter, Nova Gorica in preko ZOOM-a.

Predavatelj bo skozi različne primere predstavil zakonitosti učinkovitih A/V kampanj, udeleženci pa se bodo v teoriji in praksi seznanili s koraki snovanja, priprave in izvedbe tovrstnih kampanj ter z osnovami animacije in video produkcije, ki jih bodo opolnomočile za delo z izvajalci.
Kaj so dobre / slabe prakse iz tega področja? V katerih primerih video / animacija uspešno nadgradita klasično vizualno oglaševanje? Katere vsebine bolje podpre hitra in kaotična montaža / animacija ter kdaj je bolje izbrati umirjene pristope?
Je mogoče dobre, na animaciji in videu sloneče kampanje, zasnovati na gverilski način z gverilskimi orodji? Kakšen mora biti končni izdelek v tehničnem smislu, da je mogoča objava na različnih kanalih?
Cilj je preko izdelave testnih video ali animiranih oglasov spoznati celoten postopek od analize del drugih do idejne zasnove lastnega oglasa, oblikovanja, animacije in montaže do priprave za objavo na različnih kanalih. Cilja se na izdelavo 10 sekundnega izdelka.
Glavna orodja bodo Adobe After Effects in Premiere. Vabljeni tudi udeleženci, ki so vajeni drugih programskih orodji.


Jure Lavrin ustvarja animacije za predstave, kratke animirane filme in oglase. Poleg tega kriči in bobna v bendu Nina Bulatovix. Je del kolektiva Multipraktik. Lani je s partnerji ustanovil Studio Loopa, ki se ukvarja s prepletom 2d in 3d animacije.