Operacijo KULPosočje sofinancirata Republika SLovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obodbju 2014-2020, prednostne naložne: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zanesljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   

Oblikovanje digitalnih vsebin

NA SPLOŠNO O OBLIKOVANJU DIGITALNIH VSEBIN

Grafično oblikovanje je pomemben segment uspešne promocije. V sklopu usposabljanj se bomo v teoriji in praksi spoznavali z osnovami grafičnega oblikovanja ter na uporabi različnih digitalnih orodij dobili praktična znanja za potrebe oblikovanja.

Uvodoma bomo spoznali grafično oblikovanje in vizualne komunikacije s pregledom razvoja in področji, s katerimi se ta veda ukvarja. Podrobneje se bomo posvetili oblikovanju v digitalnem svetu. Spoznali bomo osnove likovne teorije ter uvod v kompozicijo, tipografijo in fotografijo. 

V praktičnem delu tečaja bomo spoznavali delo s programi Adobe Illustrator in Photoshop, v katerih bomo teorijo združili s prakso. Vaje bodo sprva namenjene spoznavanju orodij in postopkov, kasneje pa bo vsak udeleženec lahko pod mentorstvom tudi izdelal svoj dejanski ali namišljeni projekt – promocijske grafike za uporabo na poljubnih digitalnih kanalih.

URNIK IZVEDBE SKLOPA

TERMINIURE
PETEK, 11. 11.17.00-21.00
SOBOTA, 12. 11.10.00-19.00
PETEK, 18. 11.17.00-21.00
SOBOTA, 19. 11.10.00-19.00
PETEK, 25. 11.16.00-21.00
SOBOTA, 26. 11.10.00-19.00
LOKACIJATOLMIN, SDK

VSEBINA USPOSABLJANJ

TEORIJA
⇒ Uvod v vizualne komunikacije; od zgodovine do sedanjosti
⇒ Področja delovanja grafičnih oblikovalcev
⇒ Osnove likovne teorije
⇒ Osnove računalniške grafike in grafična reprodukcija
⇒ Značilnosti oblikovanja za digitalni svet in socialna omrežja
⇒ Osnove tipografije

PRAKSA
⇒ Uvod v programsko opremo; pregled programov za oblikovanje
⇒ Likovna teorija v praksi
⇒ Praktične vaje iz osnovnih orodij
⇒Nastavitve dokumentov in formati datotek
⇒ Urejanje in retuša fotografije
⇒ Upravljanje s fonti
⇒ Izdelava lastnega projekta pod mentorstvom

MENTORJA

Blaž Trušnovec, grafični oblikovalec, video ustvarjalec
S profesionalnim grafičnim oblikovanjem se je začel ukvarjati že kot dijak srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Široko paleto izkušenj je nabiral pri oblikovanju tako tiskanih kot digitalnih medijev, celostnih podob, logotipov pa tudi uporabniških vmesnikov. V zadnjem obdobju se intenzivno ukvarja tudi z video
ustvarjanjem, s čimer zgolj nadgrajuje svoje bogate kreativne izkušnje.

Matic Leban je že tekom študija oblikovanja pridobival znanje skozi prakso pri več uveljavljenih
oblikovalcih, od leta 2009 pa deluje kot samostojen oblikovalec vidnih sporočil tako za domače, kot
tudi mednarodne naročnike.
Ukvarja se z oblikovanjem logotipov in celostnih podob, informacijskim oblikovanjem, uporabniško
izkušnjo in vmesniki, tipografijo, oblikovanjem za tiskane in digitalne medije. Za svoja dela je prejel
več nacionalnih in tujih strokovnih nagrad ter priznanj.