Operacijo KULPosočje sofinancirata Republika SLovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obodbju 2014-2020, prednostne naložne: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zanesljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   

Program operacije KULPosočje

V okviru operacije KULPosočje so predvidena usposabljanja z različnih področij kulturnega ustvarjanja in produkcije, razdelili pa smo jih v štiri generalne sklope, za katere smo se odločili na podlagi lastnih kompetenc, praktičnih izkušenj in potreb, ki smo jih zaznali. Omenjeni sklopi so: kulturni menedžment, promocija in digitalizacija kulture, rokodelstvo in tradicionalne obrti s poudarkom na naravnih materialih in reciklaži ter oblikovanje za potrebe digitalnega okolja.

V procesu trajanja bodo udeleženci med seboj navezovali stike in razširili svoj krog poznanstev, saj operacija temelji na timskem oz. skupnostnem delu, s čimer se posledično povečuje vključenost udeležencev v družbo in njihova socialna mreža ter zaposljivost. Poleg tega sodelovanje ponuja možnost, da udeleženci spoznajo potencialne delodajalce s področja kulture. To bomo uresničili z izborom mentorjev in predavateljev, ki prihajajo iz kulturnih organizacij in ustanov ter organizacij, ki se ukvarjajo s t. i. kreativnimi in kulturnimi industrijami v našem okolju. Prav tako pa bodo preko nas kot organizatorja operacije, vključeni v naše bodoče delo in bodoče projekte.