Operacijo KULPosočje sofinancirata Republika SLovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obodbju 2014-2020, prednostne naložne: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zanesljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   Kulturni menedžment   •   Mala šola keramike   •   Promocija   •   Grafično oblikovanje   •   Mala šola polstenja   •   

O nas

This image has an empty alt attribute; its file name is mink-logo.png

Zveza Mink Tolmin je bila ustanovljena julija leta 2000. Vse od začetka je Zveza dejavna na področjih kulture, mladine, neformalnega izobraževanja in informiranja, s pomembnim poudarkom na mednarodnem sodelovanju predvsem na področju glasbe, razstavne dejavnosti in multimedije (film/video). Precej aktivnosti je usmerjeno tudi v izboljšanje pogojev za delovanje nevladnega sektorja na lokalni, regionalni pa tudi nacionalni ravni.

Ena glavnih poslanstev Zveze je vnašanje sodobnih ustvarjalnih praks v okolje, ki je geografsko precej oddaljeno od centrov, s čimer želimo vsaj delno zagotavljati dotok svežih ustvarjalnih idej ter na tak način izobraževati prebivalstvo.

Za doseganje ciljev organiziramo vsako leto preko 20 kulturnih dogodkov. Največji in najbolj odmeven dogodek v organizaciji Zveze je mednarodni glasbeni festival ‘Sajeta Art & Music Festival’, ki je prvo izvedbo doživel leta 1998, preko katerega smo v Posočje pripeljali vrsto mednarodno priznanih ustvarjalcev z različnih področij ustvarjanja, pri čemer prednjačijo glasbeni ustvarjalci. Povezovanja v čezmejnem prostoru in mednarodnem nivoju so rezultirala v sodelovanja, ki jih sofinancira Evropska komisija in sicer za projekt Odmevi iz nevidnih krajin iz naslova Ustvarjalne Evrope, Train2Sustain iz Erasmus+-a, Kulposočje – Platforma za trajnostni razvoj kulture v Posočju, pa iz evropskega socialnega sklada in ministrstva za kulturo.

Trenutno veliko pozornosti usmerjamo v izvedbo projektov, uvrščenih v prijavno knjigo projekta GO!2025 – Evropska prestolnica kulture. Zveza Mink Tolmin ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

ZA VEČ INFORMACIJ O AKTIVNOSTIH ZVEZE MINK TOLMIN, NAS SPREMLJAJTE NA instagramu IN facebook-u.
lahko nam tudi pišete na zveza.mink.tolmin@gmail.com
.